Търговски комплекс

Инвеститор Венелин Свещников
Вид: Търговски комплекс
Местоположение: гр. Варна, кв. Виница
Разгъната площ 160 кв. м.
Магазини 8
Завършен : 05.2008г.