Търговска сграда

Инвеститор „ТМТ ЕЛКОМ“ ООД, „ЕЛИТ АВТО“ ЕООД
Вид: Tърговска сграда
Местоположение: гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“ 277
Разгъната площ 1 200 кв. м.
Завършен : 01.2006г.