Католическа църква

Католическа църква “Св. Михаил“
Инвеститор Орден ,,Майка Тереза“
Вид: Обществена сграда
Местоположение: гр. Варна, бул.“Княз Борис I“
Разгъната площ 3 900 кв. м.
Вид: Реконструкция
Завършен : 2005г.