Заведение за брзо хранене OLA София

Инвеститор OLA Блгария
Вид: Заведение за бързо хранене
Местоположение: Гр. София НДК
Завършен : 2014г.