Банков клон

Инвеститор „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
Вид: Банков клон
Местоположение: гр. Варна, бул.“Сливница“
Разгъната площ 200 кв. м.
Завършен : 10.2007г.