Слаботокови електрически инсталации

Проектиране и изграждане на слаботокови електрически инсталации:

– звънчево-домофонни системи
– алармено-известяващи системи
– пожароизвестяване
– телефонни системи и телефонни централи
– компютърни мрежи
– TV системи
– озвучителни системи
– системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа

Слаботокови електрически инсталации