Сградни електрически инсталации

Проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на сградни електрически инсталации:

– осветителни инсталации в сгради

– паркови осветления

– силови инсталации

– специални и ефектни осветителни системи

Сградни електрически инсталации