Промишлени електрически инсталации

 Проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на промишлени сградни електрически инсталации: 

– осветителни системи
– силови електрически инсталации
– монтаж автоматика, автоматизация на процеси

Промишлени електрически инсталации