Мълниезащита

Проектиране и изграждане на мълниезащита:

– мълниезащитни инсталации
– заземителни инсталации
– защита от директен и индиректен допир
– защита от пренапрежение
– защита от ниско напрежение

Мълниезащита на домове