За нас

„ТИМАТЕХ“ ООД е създадена през 2001 година в град Варна и се явява наследник на ЕТ „МАПАС“, регистрирана през 1993 година, като фирма работеща в сферата на услугите, включващи ремонт на промишлени съоръжения и машини, автоматизация, технологично и хотелско оборудване, ремонт и изграждане на електрически инсталации на цехове, промишлени, бизнес и жилищни сгради. „ТИМАТЕХ“ ООД продължи обслужването на вече създадената от ЕТ „МАПАС“ клиентска база, продължавайки да я развива и разширява.

В края на 2005 година дейността на фирмата се концентрира върху сградната електротехника. За целта бяха разкрити нови работни места и назначени високо квалифицирани специалисти. За постоянното повишаване професионализма и въвеждането на новостите в сферата си на дейност, фирмата организира посещения на семинари, курсове, изложения и презентации, а закупената специализирана техника оптимизира трудовия процес. Повишаването на конкурентноспособността ни наложи да бъде разработена и внедрена Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008. От своя страна ръководството на фирмата полага постоянни грижи за установяването на ползотворни връзки със строителни фирми, инвеститори и клиенти.