Банков клон

Инвеститор „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
Вид: Банков клон
Местоположение: гр. Варна, бул.“Вл. Варненчик“
Разгъната площ 400 кв. м.
Завършен : 09.2007г.