Нестандартно електрооборудване

Проектиране и изграждане на нестандартно електрическо оборудване:

– промишлени контролери
– управление на ел. двигатели с честотни инвертори
– системи за контрол и архив